"مانوشا"

مسافرم ... به وقت عشق دلم را شکسته بخوان

دست های بی خرما

دست های ما                   کوتاه بود و خرماها              بر نخیل ما دست های خود را بریدیم                                      و به سوی خرماها                                                            پر                                                            تا                                                            ب کردیم خرما           فراوان                   بر زمین ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 31 بازدید
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
3 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
4 پست